VI SKRÆDDERSYER DIN LØSNING

Det gør at den ikke bare er unik, men one-of-a-kind

Sælg dine produkter online

Flere og flere forbrugere vælger at købe deres varer over nettet, da det er nemt og sparer tid. For at opretholde og øge din virksomheds omsætning, er det vigtigt at følge med trenden. Vi kender til kundemarkedet og forskellige målgrupper, og vi har alle resurserne til at optimere din webshop efter dine – og dine kunders – behov. Dette resulterer i, at du får afsat flere produkter over nettet.

Du har idéen og produkterne. Vi sikrer et nemt og sikkert salg af disser produkter på internettet. Vores professionelle webshop-team opsætter en sikker webshop, der gør, at du let kan sælge dine produkter over nettet. Herudover er brugerfladen forståelig og let at håndtere, således at du fx efterfølgende selv kan udføre lagerstyring, tilføje produkter og redigere tekster.

Vores webshop-ydelse er en komplet løsning, der udbyder over 300 funktioner. For mere information vedrørende denne ydelse bedes du kontakte os, således at vi kan få en personlig snak om ønsker og behov.

 

Komplet webshop

En webshop med betalingsløsning vil gøre det muligt for virksomheder at sælge deres produkter direkte fra hjemmesiden. Webshop løsningen vil komme komplet med over 300 funktioner, der er blevet udviklet omhyggeligt til at hjælpe virksomheder med at øge salget med rigtig lidt indsats.

Unik design

Alle vores webshops bliver skræddersyet til de enkelte virksomheder.

Oplæring

Vores kunder bliver oplært i alle webshoppens funktioner, så de kan vedligeholde webshoppen og klare alle hverdags opgaver.

Fortæl os om dit projekt

Lad os hjælpe dig med at få din virksomhed online.


Noter evt. under "Detaljer" tidspunktet du helst vil kontaktes på.